Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Cao Lãnh
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường 30/4 thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)3 821150
Fax (067)3 821721
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)