Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 1, đường Điện Biên Phủ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại 02933878979
Fax 02933878908
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)