Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383672173
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)