Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY THỦY ĐIỆN HUỘI QUẢNG - BẢN CHÁT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Bản Nà Khiết, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Điện thoại 02312489565
Fax 02313783579
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)