Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 179, đường Trương Hán Siêu, phường Phúc Thành, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Điện thoại 02293579788
Fax 02293899815
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)