Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 179 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG AN KHÁNH, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Điện thoại 0903800727
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)