Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIA LONG
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 18 đường Cù Lao - Phường 2 Quận Phú Nhuận
Điện thoại (08)54491707
Fax (08)54491708
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)