Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại (0234)3892818
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)