Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM KHU VỰC MIỀN TRUNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Chi nhánh Tổng công ty hàng không Việt Nam khu vực miền Trung - Sân bay quốc tế Đà Nẵng, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 0983157199; (0511)382335
Fax (0511)3893322
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)