Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ủy ban nhân dân xã Tân Chi
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Tân Chi huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại 02413721401
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)