Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần LILAMA 45.1
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 138 - 140 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại 0838297527
Fax 0838201455
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)