Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 0438455348
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)