Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án huyện Cư Kuin
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Km24, Quốc lộ 27, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại 05003640614
Fax 05003640614
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)