Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án huyện Buôn Đôn
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh ĐăkLăk
Điện thoại 05003789405
Fax 05003789405
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)