Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Sở giao thông vận tải Đắk Lắk
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 07 Đinh Tiên Hoàng TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại (0500)3854357
Fax (0500)3856861
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)