Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Krông Bông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 94 tổ dân phố 3 thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh ĐăkLăk
Điện thoại 0946320202
Fax 05003732598
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)