Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án giao thông Hải Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 41/79 -đường Thống Nhất-TP Hải Dương-Tỉnh Hải Dương
Điện thoại (03203)852378
Fax 03203 835 719
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)