Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Điện thoại 02273720988
Fax 02273720989
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)