Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 11, Phố Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 02422225210
Fax 02422225211
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)