Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các Dự án phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp và Công nghệ cao Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ số 228 đường 2-9, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 05113551235
Fax 05113551235
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)