Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG HÀ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ XÃ HỒNG HÀ - HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - TP HÀ NỘI
Điện thoại 0966668563
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)