Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - Liên hiệp Sức kéo đường sắt
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 551 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Điện thoại (04)38736763
Fax (04)38736755
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)