Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Cát
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 46 đường Trần Quốc Toản, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563750588
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)