Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khối 1, Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383876146
Fax 0383876146
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)