Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Truyền hình Nhân Dân
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 71 Hàng Trống phường Hàng Trống quận Hoàn Kiếm Hà Nội
Điện thoại 02437673388
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)