Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Khu Trung tâm Hành chính Chính trị - số 01 Phạm Văn Đồng, phờng Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại 02543542677
Fax 02543856344
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)