Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khối 9, Thị Trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Điện thoại 0383882124
Fax 0383882124
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)