Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Lương thực Đồng Tháp
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ 531, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại (067)3855757
Fax (067)3852999
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)