Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án Thủy sản Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 30 Đào Duy Từ, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại 0623819567
Fax 0623819708
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)