Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 8 - Đường Trần Huy Liệu - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại (038)3834550
Fax (038)3834550
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)