Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA XDCB huyện Đông Hải
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Ấp 3, TT Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại (0781)3844387
Fax (0781)3845660
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)