Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Dãy IK KDC Kênh Bàu, phường Xuân An, Tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại 0623739314
Fax 0623739317
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)