Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 228 đường 2-9, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)3551235
Fax (0511)3551235
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)