Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Phòng Kế hoạch - Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải, số 31 đường 30/4. phường 9, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại 0643838834
Fax 0643838170
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)