Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khối 12, Phường Hà Huy Tập - Thành phố Vinh- Nghệ An
Điện thoại 0383595464
Fax 0383522643
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)