Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Một Thành Viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)38223527
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)