Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Nam
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 10 đường Nguyễn du thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 05103810598
Fax 05103810598
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)