Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CHI NHÁNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LỌC DẦU NGHI SƠN - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tầng 3, 18 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại 02438252526
Fax 02437725866
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)