Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án các dự án đầu tư xây dựng tại Học viện Lục quân
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 2B, Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại 02633825184; 0979270129
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)