Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Hồ Tông Thốc , xã Nghi Phú , Thành phố Vinh , Nghệ An
Điện thoại (038)3511235;(038)3511245
Fax (038)3511245;(038)3852194
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)