Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TRẦN VINH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 225 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại (064)3541103
Fax (064)3540327
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)