Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 06-Nguyễn Huệ-Phường 3-Tp Bạc Liêu
Điện thoại 02913822285
Fax 02913822268
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)