Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN PHONG ĐIỀN
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh thừa Thiên Huế
Điện thoại 023435551326
Fax 023435551326
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)