Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Cổ phần Đầu tư SCIC - Bảo Việt
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 220 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại (04) 37835147
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)