Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ SỐ 181 ĐƯỜNG HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG, PHƯỜNG ĐÔNG VỆ, THÀNH PHỐ THANH HÓA
Điện thoại 02373951467
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)