Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Si Ma cai, tỉnh Lào Cai.
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại 02143796080
Fax 02143796080
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)