Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG THỐNG NHẤT
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 67 Lương Văn Chánh, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 02573893898
Fax 02573893898
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)