Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Tiếp công dân thành phố
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 15 nguyễn Gia Thiều, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08)39306666
Fax (08)39302476
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)