Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Lê Hồng Phong, Ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
Điện thoại 02963586383
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)