Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 04 Hải Thượng Lãn Ông - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận
Điện thoại (062)3821219
Fax (062)3822919
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)